Om mig

GALLERI SELA

MARIANNE LODAHL MORTENSEN


INDEHAVER AF "GALLERI SELA"


Jeg har tegnet og malet fra jeg har kunnet holde om en blyant og en farve. Oliemaleriet begyndte for knap 25 år siden og har de sidste 15 år været min hovedbeskæftigelse. Interessen for de bibelske motiver har jeg haft fra jeg som barn studerede billederne i mine forældres store bibel. Som voksen kristen har den bibelske virkelighed fået stadig større betydning og det sætter spor i mine billeder. Arbejdet er en kilde til lys og glæde i mit liv og først og sidst en gave fra min skaber. Mine værker omfatter også motiver fra vadehavet i akvarel, oliemalerier fra havnen i min hjemby samt oliemalerier i fantasygenren.

Et motto: Arbejd så længe det hedder i dag, snart kommer natten, hvor ingen kan arbejde (efter Bibelen Joh. 9,4)

I have made drawings and paintings since I was old enough to grab a pencil and a brush. I have painted with oil in nearly 25 years. The last 15 years it has been my main job. The interest for biblical motives I have had since I as a child studied the pictures in our family bible. As a grown-up christian the biblical reality has become more and more important – and it leaves a mark in my paintings. My work is a source o light and joy in my life and first of all: A gift from my creator. My works also includes motives from the tidal sea in watercolor, oilpaintings from the harbour of my hometown and oilpaintings in fantasy style.

Motto: We must do the works of him, while it is day; night comes, when no one can work. (John.9,4)

INSTAGRAM @MarianneMortensen3710

FACEBOOK 

www.facebook.com/SelaArtist


GALLERI SELA


Nørregade 68 - Kælderen

DK-6700 Esbjerg


Åbningstid:

Åbnes pt. efter aftale. Kontakt mig venligst.

+45 21 67 49 66

© Copyright. All Rights Reserved.

Udarbejdet af Mark L. Hansen - 2019